Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

logo    Praktické potřeby pro všechny.  Zajímavé a potřebné výrobky.  Posíláme na Slovensko. All the products we send to Slovakia, after the agreement to other countries. 

Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Kontaktní údaje

Název:

eshop-domov.cz

Kontaktní osoba:

Ladislav Míček

Sídlo:

Hulvácká 11, Ostrava Jih

IČ:

13599127

DIČ (jsme plátci DPH):

CZ491214178

Zapsaná:

v živnostenském rejstříku v Ostravě

Telefon:

603 511 953 V případě nevyzvednutí telefonního hovoru doporučujeme poslat sms nebo e-mail a zpětně zavoláme.

Email:

lad.micek@gmail.com 

Internetová adresa e-shopu:

http://www.eshop-domov.cz/

Kontaktní adresa:

Ladislav Míček

Hulvácká 958/11, Ostrava Jih

p.s.č. 700 30

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, mimo nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny u každého zboží, kdy je při objednávce možný výběr platby (platba předem nebo dobírka). Prodávající nepožaduje žádné další poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu jsou ilustrativní. Zobrazené zboží většinou odpovídá prodávanému zboží, ale prodávané zboží může být na fotografiích zobrazeno včetně příslušenství, které není součástí dodávaného zboží, ale lze je objednat zvlášť.

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů (běžně zboží odesíláme nejpozději do dvou pracovních dnů) od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad (potvrzení a certifikáty jen na vyžádání), je přiložen ke zboží.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení je uvedena u každého zboží a cenu (dobírka nebo platba předem) a způsob doručení je možné vybrat na e-shopu při objednávání zboží. Je možné dohodnout i převzetí zboží osobně (zdarma) v sídle provozovny (platba v hotovosti při převzetí zboží). Je však nutná dohoda termínu osobního odběru předem na tel. č. 773 560 350.

Nepřevezme-li si kupující, při osobním odběru, zboží nebo opravu zboží v dohodnuté době a poruší tak své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje. Toto ustanovení se týká při dodávce zboží poštou, nebo přepravní službou.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může písemně odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn zdarma od smlouvy písemně odstoupit i kdykoliv před odesláním objednaného zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá nejpozději ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Uvedení důvodu je však pro nás přínosem, abychom příště podobnému problému předešli. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy (generuje e-shop při objednání) nebo prodejního dokladu (na faktuře vpravo nahoře), bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku - dobírka nebude převzata!) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno (např. poškozením/odřením povrchu zboží způsobeného montáží nebo používáním, spálením topného tělesa neodborným používáním = zapnutí ohřívače nenaplněného vodou a pod.) porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží (nebo o cenu opravy způsobeného poškození) a započíst jej na vracenou částku.

Pokud zaslané zboží nebude kupujícím vyzvednuto bez toho, aby kupující, v zákonné době písemně odstoupil od smlouvy, uhradí kupující prodávajícímu veškeré náklady dopravy (poštovné) plus smluvní storno poplatek ve výší 250 Kč za náklady spojené s manipulací, zasláním a zpětné přijetí nevyzvednuté zásilky (za administrativu spojenou s odesláním, zabalení, odeslání, přijetí zpět, rozbalení a kontrolu zboží).

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

5. Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit záruční vadu nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Záruka se nevztahuje na nevýrobní vady, jako např. mechanické poškození, nebo spálení topné spirály z důvodu zavzdušnění topného tělesa průtokového ohřívače a pod.. Záruční opravy nebo výměny vadného zboží provádíme výhradně u zboží, které bylo zakoupené na tomto e-shopu. Opravy zboží zakoupeného jinde, provádíme pouze za úplatu.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

• bezplatné odstranění vady opravou;

• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

• vrácení kupní ceny zboží, na základě odstoupení od smlouvy s odečtením nákladů za opravu poškození zboží, nebo neúměrné opotřebení.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Přednostně provádíme výměnu zboží.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit záruční vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Poznámka: Spálení topného tělesa průtokového ohřívače, zásobníkového ohřívače nebo bojleru z důvodu napojení spotřebiče na napětí v době, kdy není spotřebič zcela naplněn vodou, není záruční závadou !

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje (jedná se pouze o údaje uvedené při objednání zboží, služby nebo reklamaci, jiné údaje nejsou uschovávány), a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Poznámka: Náš e-shop zasílá obchodní sdělení velice vyjímečně, proto naši zákazníci nemusí mít obavy, že budou obtěžováni nevyžádanými e-maily.

8. Řešení sporů

Přednostně vzájemnou dohodou kupujícího s prodávajícím.

Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní řešení sporů probíhá prostřednictvím služby Vaše Stížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Pokud není možné jinak, tak vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9. Ochrana osobních údajů

Odeslánim objednávky zboží, na tomto e-shopu, vyjadřujete souhlas s uložením všech vašich osobních údajů, uvedených  v objednávce. Vaše osobní údaje jsou chráněny před zneužitím. Osobní údaje nejsou nikdy poskytovány dalším osobám nebo firmám a jsou použity pouze pro účely tohoto e-shopu, např. fakturace, vyřízení reklamací, doobjednání zboží a pod.. Mobilní číslo a e-mailová adresa nebude využívána k zasílání reklam, spamu a pod..

10. Ostatní

Objednáním zboží, služeb nebo uplatněním reklamace, vyslovuje spotřebitel souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovány pouze pro potřebu tohoto e-shopu a nebudou sdělovány třetím stranám.

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Firmou se rozumí podnikající fyzická nebo právnická osoba.

Zpětný odběr elektrozařízení a jiných výrobků je možný pouze tak, že spotřebitel doručí na své náklady nepotřebný výrobek na adresu e-shopu (osobně, poštou nebo jiným vhodným způsobem) a e-shop zajistí jeho ekologickou likvidaci. Ekologická likvidace výrobku je taky možná jeho dodáním do sběrného dvoru v místě sídla spotřebitele.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 01. března 2020.